Àrea Administrativa

Cada dia són més les situacions que es relacionen amb l’Administració, ja sigui per a demanar un permís en crear una empresa, per defensar-se davant una multa o front una actuació administrativa injusta.

En aquestes relacions amb l’Administració és necessari l’assessorament que podem prestar-vos en les següents matèries i especialitats.

Especialitats

 • Actuacions davant l’Administració de l’Estat, la Comunitat Autònoma, l’Ajuntament i altres organismes oficials.
 • Procediments administratius
 • Jutjats i Tribunals contenciosos administratius
 • Drets dels funcionaris
 • Actuacions en matèria d’aigües
 • Expedients d’expropiació
 • Multes i sancions administratives
 • Impostos estatals, autonòmics i municipals
 • Llicències i permisos d’obres i activitats
 • Assessorament en concursos públics d’obres i serveis
 • Associacions i fundacions
Sr. Josep Maria Moragues Serna

Tots tenim dret a defensar-nos vers els abusos i errors de l’administració.

Sr. José Miguel Moragues Martínez

Defensem els drets dels funcionaris públics. No permetrem que la dispersa regulació normativa us perjudiqui.

Sr. Antoni Palau Poyo

Us farem senzilla la complexa relació amb les administracions públiques.

Sr. Felip Garcia Jiménez

La millor manera d’iniciar un projecte és l”obtenció d’autoritzacions i llicències administratives sense problemes.

Sr. Sebastià Mothe Pujadas

La correcta gestió dels tràmits amb l’administració facilitarà les vostres activitats professionals o empresarials.

Sr. Jaume Pujades Novellas

Defensem els vostres drets vers el poder de l’administració.