Àrea Auditoria

Per a determinats tipus d’empreses i en funció del seu volum de facturació és obligatòria l’Auditoria de Comptes.

També es fa necessària en determinades situacions de les Societats, problemes entre socis i actuacions judicials.

A tal fi tenim a disposició dels nostres clients les funcions següents i especialitats.

Especialitats

  • Auditoria de comptes
  • Informe especial d’auditoria
  • Valoració d’empreses i societats
  • Administració concursal
  • Peritatges judicials econòmics
Sr. Josep Maria Moragues Serna

El peritatge més fiable en matèria de comptabilitat front als tribunals és el que emet un auditor de comptes.

Sr. Alex Moragues Martínez

L’Auditoria de comptes anuals proporciona a l’empresa la credibilitat de la seva comptabilitat front a tercers.

Sr. Felip Garcia Jiménez

L’auditoria és l’instrument més fiable per a conèixer la situació d’una societat i per acreditar front als tribunals la seva realitat.