Àrea Laboral

Podem ajudar-vos professionalment si sou titulars i administradors d’una empresa, també si sou treballadors o funcionaris.

Us donem des d’una primera informació sobre els vostres drets i obligacions fins a la solució dels problemes més greus que es puguin plantejar en l’àmbit laboral.

Ens encarreguem de realitzar des de la confecció i examen de les nòmines fins la reclamació i defensa front als Tribunals en qualsevol judici de materia laboral i de Seguretat Social.

Els nostres especialistes en dret laboral poden ajudar-vos en els següents aspectes i especialitats.

Especialitats

  • Judicis per acomiadament
  • Reclamació de prestacions
  • Altes / Baixes empreses
  • Confecció de nòmines
  • Cotitzacions a la Seguretat Social
  • Expedients de Regulació de Treball
  • Pensions d’invalidesa
  • Pensions de jubilació
  • Accidents de treball
Sr. José María Moragues Serna

Tenim cura dels vostres interesos des de la realització de la més senzilla nòmina a la vostra defensa front als jutjats i tribunals.

Sr. José Miguel Moragues Martínez

L’equilibri de les relacions laborals entre empresa i treballador és el nostre objectiu.

Sra. María Martínez Blanquez

Dediquem el màxim rigor i professionalitat a la formalització de les nòmines i declaracions de la Seguretat Social a fi d’evitar problemes a les empreses i als treballadors.

Sr. Sebastià Mothe Pujadas

El nostre objectiu és aconseguir l’estructura laboral de l’empresa que més s’ajusti a les vostres necessitats.

Sra. Miriam Parramona Moroba

Solventar els problemes dels notres clients és la nostra màxima preocupació.

Sr. Joan Rogés Forns

La nostra tasca està orientada a la satisfacció completa del client en l’àmbit de la gestió laboral.