Àrea Urbanisme

És important un bon assessorament per obtenir l’èxit en els projectes urbanístics, així com per obtenir les millors compensacions en els casos d’expropiació forçosa.

En col·laboració amb prestigiosos equips d’Arquitectes i Aparelladors realitzem les següents actuacions i especialitats.

Especialitats

  • Plans i desenvolupaments urbanístics
  • Reparcel·lacions i projectes
  • Juntes de compensació
  • Jurats d’expropiació
  • Compensacions per les expropiacions forcoses
  • Reversió d’expropiacions
  • Expropiacions inverses
Sr. José María Moragues Serna

Amb el suport dels nostres arquitectes de confiança us ajudarem a resoldre qualsevol problema en matèria urbanística.

Sr. Antoni Palau Poyo

El nostre assessorament jurídic s’adaptarà sempre a les vostres necessitats en matèria urbanística i d’expropiació.

Sr. Felip Garcia Jiménez

La complexitat en una requal·lificació de terrenys pot ocasionar sorpreses desagradables. Evitar-les és la nostra Feina.