El control dels treballadors mitjançant medis electrònics

19 December, 2018

El control dels treballadors mitjançant medis electrònics

L’empresari pot adoptar totes aquelles mesures que cregui convenients per a vigilar que els seus treballadors compleixin amb els seus deures laborals, ja sigui mitjançant l’ús de sistemes de videovigilància o bé, controlant el correu electrònic corporatiu de l’empresa.

Ara bé, com aquest control pot vulnerar drets fonamentals dels treballadors, com el dret a l’honor, intimitat, i protección de dades, l’empresari ha d’avisar tant als treballadors com als representants de l’ús de sistemes de videovigilància i de la possibilitat de revisar el correu electrònic corporatiu.

Si l’empresari no ha respectat aquesta formalitat i acomiada a un treballador utilitzant com a prova la gravació d’imatges o la impressió de correus electrònics, aquesta prova seria nula i alguns jutjats i tribuanls també han declarat que l’acomiadament és nul.

La conseqüència d’un acomiadament nul, és la readmissió inmedita del treballador i el pagament de salaris de tramitació desde la data de l’acomiadament fins a la data de la sentència.

Per aquest motiu i per evitar nul·litats en acomiadaments, recomanem avisar previament als treballadors i als seus representants, si els hagués, sobre l’existència de sistemes de videovigilància, sobre la seva ubicació, i la possibilitat de utilizar les gravacions i controlar els correus electrònics per finalitats disciplinaries.

Per a més informació, us deixem el següent enllaç: control treballadors.

By Miriam Parramona Temes d'interès , Share: