Els nostres principis

Constitueixen des del primer dia la filosofia del DESPATX MORAGUES i les normes de conducta de totes les persones que dediquem la nostra feina diària a qui ens fan dipositaris de la seva confiança.

Feina ben feta

Sobre la base de confiança, honestedat i màxima dedicació a les qüestions que ens són encomanades, ja siguin simples i de tràmit o ja es tracti del litigi judicial més complexe, es desenvolupen les nostres relacions professionals i humanes amb les persones i empreses que sol·liciten el nostre assessorament i suport.

Dediquem tots els nostres esforços i el temps necessari per a resoldre de forma ràpida i eficaç els problemes i tràmits que se’ns encarreguen.

Honestidat professional

L’altre principi al DESPATX MORAGUES és situar com a primer objectiu l’interès dels nostres clients, assumint el seu assessorament i prestant la nostra dedicació igual que si es tractés de resoldre els problemes de nosaltres mateixos o dels nostres familiars més propers. Apliquem el principi de “què fariem en el vostre lloc” i actuem com si el vostre problema fos el nostre, assumint-lo i alliberant-vos en la mesura del que sigui possible de les càrregues que us puguin comportar.

Intentem, dins del raonable, evitat plets i litigis i conseguir solucions amistoses. No som partidaris de la realització de tràmits inútils o més complexes dels estrictament necessaris; no acceptem encàrrecs que poden resultar contraris a la llei o amb el risc de responsabilitats no desitjades pels nostres clients i amics i, finalment, procurem mantenir l’adequat equilibri en el cost dels nostres serveis.

La filosofia i normes d’actuació del DESPATX MORAGUES constitueixen el camí que des de l’any 1974 seguim per a fer les coses el millor possible, amb tota la nostra dedicació i sempre amb la màxima honestedat professional.