Els requisits per aconseguir una Incapacitat Permanent

11 February, 2019

Els requisits per aconseguir una Incapacitat Permanent

La Incapacitat Permanent es aquella situación per la que un pacient després d’haver estat sotmès a tractament mèdic presenta reduccions anatòmiques i funcionals greus i definitives que el limiten parcialment o totalment per realizar la seva professió habitual o bé, el impedeixen per la realització de qualsevol professió, o inclús, per l’exercici de les tasques ordinàries de la vida diària necessitant l’adjuda d’una tercera persona.

Existeixen cinc graus d’Incapacitat Permanent: la parcial, es que quan mostra una limitació parcial per l’exercici de la seva ativitat laboral i per la que rebrà una indemnització de pagament únic; la total, que es quan es troba limitat totalment per realizar la seva activitat laboral amb el dret a obtener una prestació mensual resultant del 55% de la seva base reguladora; la qualificada, que es quan a més a més té 55 anys d’edat i obtindrà una prestació mensual del 75% de la base reguladora;: la absoluta, que es quan no pot realizar cap tipus de professió amb el dret a obtener el 100% de la base reguladora; i la gran invalidessa, que es quan necesita l’adjuda d’una tercera persona per a realizar els actes ordinaris de la vida diària, per la que rebrà una prestació mensual del 100% de la base reguladora més un complement del 45%.

Per aconseguir una Incapacitat Permanent és esencial que es tracti de patologies definitives, és a dir, que s’hagin esgotat totes les possibilitats terapeutiques i no sigui possible la seva curació.

Tanmateix, és recomanable reunir tots els informes mèdics dels que es disposi i sempre que s’acudeixi a la consulta mèdica, demanar l’informe mèdic corresponent encara que siguin un simple informe de seguiment.

Per a més informació sobre la Incapacitat Permament, us deixem el següent enllaç: IP.

By Miriam Parramona Temes d'interès Share: