La fiscalitat en els divorcis

12 July, 2017

La fiscalitat en els divorcis

El divorci, genera uns fets de contingut econòmic que poden estar gravats per una sèrie d’impostos, com seria per exemple, la pensió d’aliments, ja sigui a favor del cònjuge o a favor dels fills, la prestació compensatòria entre cònjuges i per raó del treball, i les adjudicacions de béns que es puguin fer entre les parts.

Les pensions d’aliments a favor del cònjuge i les prestacions compensatòries entre cònjuges, tenen la consideració de rendiment de treball per a la persona que la rep, mentre que la persona que la paga, podrá deduir-ho de la seva base imposable quan faci la declaración de la renta.

Ara bé, si la prestació compensatòria entre cònjges decideix abonar-la d’un sòl cop, no es tindrà que declarar tot el que es cobra en la declaración de la renta, sinó que es podrà aplicar una deducció de fins el 40%, i si la lliura en béns, estarà gravada pel impost de transmissions patrimonials.

En canvi, si és una pensió d’aliments a favor dels fills, aquesta no està subjecta a cap impost, tant per qui la rep, que no será necessari que la declari, com per qui la paga, que tampoc se la podrá deduir. El mateix succeeix amb la compensació per raó de treball, però si el seu pagament es fa en béns, llavors sí que estaría subjecte a l’impost de transmissions patrimonials.

Les adjudicacions de béns entre cònjuges, ja sigui per dissolució de ganancials o bé per una separació de béns, si es tracta d’una repartició igualitària tampoc estaría subjecte a impost.

Si voleu tenir més información sobre la fiscalitat del divorci, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antoni Palau, per explicar-nos quins són els impostos que genera determinats fets que tenen relació amb el divorci. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impostos divorci.