La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

2 May, 2017

La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Llei foral reguladora del impost de plusvàlua de Guipúscoa que indirectament afecta a la llei estatal reguladora d’aquest impost, ja que les dues estipulen que per quantificar el increment o disminució del valor del sòl es calcula a través de l’aplicació d’uns coeficients sobre el valor cadastral del sòl i no sobre el seu valor real, pel que sempre s’obtindrà un increment que segurament en la realitat no s’ha produït.

De fet, ja teníem diverses sentències de Lleida obtingudes per aquest Despatx, que ja declaraven la nul·litat de l’aplicació d’aquest impost en aquells supòsits en els que no es produïa el fet imposable del impost, és a dir, quan no s’havia produït un increment del valor del sòl, sinó una disminució.

Aquesta recent sentència del Tribunal Constitucional suposarà la modificació de la Llei estatal reguladora del impost de plusvàlua municipal i que no sigui necessari acudir als tribunals per reclamar que ens retornin el pagat en concepte de plusvàlua municipal.

Però de moment tindrem que esperar a veure quina actuació fan els Ajuntaments, ja que fins que no es modifiqui la llei estatal reguladora d’aquest impost, poden continuar denegant la reclamació per plusvàlua municipal o bé, retornar-la en via administrativa en aplicació a la sentència constitucional.

Per tant, la nostra recomanació es que si teniu que liquidar un impost per plusvàlua municipal, examineu si el valor del sòl ha patit o no una disminució del seu valor, i si es així, indicar-ho  expressament en via administrativa per a que ja no us practiquin la liquidació d’aquest impost.

Si voleu tenir més informació sobre les últimes novetats relacionades amb el impost de plusvàlua municipal, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, José-Miguel Moragues Martínez, per explicar-nos la situació actual respecte les liquidacions dels impostos per plusvàlua municipal. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: plusvàlua municipal.

By Miriam Parramona Temes d'interès , Share: