Les novetats de la declaració de la renda del 2018

1 April, 2019

Les novetats de la declaració de la renda del 2018

Aquest any s’han establert diverses novetats tant formals com en quan el límit de l’obligació de tributació en la declaració de la renda del present exercici 2018.

En quan els aspectes formals, aquest any ja no existeix la possibilitat de presentar la declaració en format paper, sinó que es té que presentar mitjançant medis electrònics amb el certificat digital o amb firma electrònica.

Una altra de les novetats més importants es que les quantitats obtingudes per les prestacions de paternitat i maternitat no tributen, pel que estan exemptes.

Respecte els límits de tributació, aquest any s’ha modificat l’import a partir del qual més d’un pagador ha de declarar per IRPF que ara es de 14.000 euros quan l’any anterior era fins a 12.000 euros.

Tanmateix, tenim deduccions que ja existien però que també s’han modificat el seu import. És el supòsit de les quantitats a deduir per families nombroses  que s’augmenta a 600 euros (50 euros mensuals), així com la deducció per les despeses pagades en concepte de guarderia que es de fins a 1.000 euros.

Us recordem que existeix la possibilitat de demanar el fraccionament del pagament en dos plaços sense interessos, del que el 60% de l’import resultant s’ha de pagar al juny i el 40% restant el 5 de novembre.

I finalment, us aconsellem que reviseu els borradors enviats per l’Agència Tributària abans de confirmar-los.

Per a més informació us deixem el següent enllaç: renda 2018.

 

By Miriam Parramona Temes d'interès Share: