Les persones

Sr. José María Moragues Serna

ADVOCAT

Fundador del DESPATX MORAGUES amb quaranta anys d’experiència professional ininterrompuda i de forma exclusiva. Expecialista en Dret en general (“Advocat de Capçalera”) i en Dret Laboral i Dret d’Empresa.

Sr. José Miguel Moragues Martínez

ADVOCAT

Incorporat al despatx al 1997. Especialista en Dret d’Empresa, Laboral, Seguretat Socail, Civil, Administratiu, Dret Concursal i Administrador Concursal.

Sr. Alex Moragues Martínez

AUDITOR, ECONOMISTA I EXPERT COMPTABLE.

Incorporat al despatx al 2003. Responsable del departament Fiscal, Comptable i Auditoria. Especialista en impostos i comptabilitats. Administrador Concursal.

Sra. María Martínez Blanquez

GRADUADA SOCIAL

Incorporada al despatx al 1992. Experta en Dret Laboral i Seguretat Social.

Sr. Antoni Palau Poyo

ADVOCAT

Incorporat al despatx al 1985. Especialista en Dret Matrimonial, Agrari, Civil, Circulació, Aigües i Arrendaments Rústics i Urbans.

Sr. Felip García Jiménez

ADVOCAT

Incorporat al despatx al 1989. Especialista en Dret d’Empresa, Mercantil, Societats, Fiscal, Administratiu, Successions i Urbanisme.

Sr. Sebastià Mothe Pujadas

ADVOCAT

Incorporat al despatx al 2001. Especialista en Dret Laboral, Civil, Successions, Drets de la persona, Estrangeria i Dret de l’Esport.

Sr. Jaume Pujades Novellas

ADVOCAT

Incoporat al despatx al 2006, amb 16 anys d’esperiència. Especialista en Dret Mercantil, Societats, Penal-Econòmic, Concursal, Reclamacions de Quantia i Responsabilitat Civil.

Sra. Andrea Lombana Barrero

ADVOCADA

Incorporada al despatx al 2011 amb 10 anys d’experiència professional. Especialista en Dret Penal, Matrimonial, Civil i Estrangeria.

Sra. Laura Buetas Jordà

ADVOCADA

Incorporada al despatx al 2016 amb 15 anys d’esperiència professional. Especialista en Dret de Familia, Matrimonial, Penal, Civil i Administratiu.

Sra. Miriam Parramona Moroba

ADVOCADA

Incorporada al despatx al 2016. Especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Sr. Joan Rogés Forns

GRADUAT SOCIAL

Incorporat al despatx al 2016 amb 12 anys d’experència professional. Especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social.