El naixement d'un fill com a modificació substancial de la pensió d'aliments

6 September, 2017

El naixement d’un fill com a modificació substancial de la pensió d’aliments

Quan després d’un divorci, un dels dos cònjuges té l’obligació de pagar la pensió d’aliments a favor dels fills i li neixen nous fills d’una segona relació, aquesta circumstància pot constituir una modificació de les pensions d’aliments dels primers fills regulades per conveni o per la sentència que declarava el divorci.

Fins ara, el criteri que han mantingut els Jutjats de Familia i les Audiències Provincials era la de mantenir el nivell de vida dels primers fills, amb independència de que haguessin nascuts uns altres fills fruit d’una segona relació.

No obstant, aquesta situació ha canviat dràsticament a partir de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem de data de 21 de setembre de 2016, en la que s’ha declarat que si el manteniment del fill suposa una càrrega pel matrimoni s’haurà de revalorar la pensió dels menors d’acord amb els mitjans econòmics de la nova unitat familiar, sempre que es provi que la mare d’aquesta segona relació no té ingressos, i que aquests ingressos depenen exclusivament del progenitor que esta pagant les pensions dels fills nascuts de la primera relació de la que està divorciat.

Si voleu tenir més informació sobre les conseqüències del naixement d’un fill fruit d’una altra relació en les pensions d’aliments dels primers fills, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: modificació mesures.

By Miriam Parramona Temes d'interès , Share: