Què s'ha de fer davant l'impagament de veïns deutors

15 April, 2019

Què s’ha de fer davant l’impagament de veïns deutors

La comunitat de propietaris ha de realitzar diverses actuacions obligatòries abans de reclamar-li el deute judicialment al veí morós.

En primer lloc, s’ha de celebrar una Junta de Propietaris degudament convocada a la que s’acordi aprovar la certificació i liquidació del deute, així com autoritzar al President de la comunitat per a que pugui reclamar-la judicialment en nom de tota la comunitat de propietaris.

En segon lloc, s’ha de redactar l’acta de la Junta de Propietaris a la que s’acordarà la certificació i liquidació del deute del propietari, indicant expressament l’acord mitjançant el qual s’habilita al President de la comunitat a iniciar els tràmits judicials corresponents.

Seguidament, es remet al veí morós una carta certificada amb justificant de recepció o mitjançant un burofax conforme se li concedeix un plaç voluntari de pagament del deute, advertint expressament paga la totalitat del deute en el plaç que se li ha concedit s’iniciarà la reclamació judicial.

Si transcorre el plaç voluntari de pagament i no procedeix al seu pagament, es podrà iniciar la via judicial.

Per a més informació us deixem el següent enllaç: veïns morosos.