La reclamació de quantitats salarials

20 April, 2019

La reclamació de quantitats salarials

El treballador pot reclamar el pagament del salari degut per l’empresa amb un interès del 10% de mora i a més a més, si porta entre tres o quatre mesos seguits sense que l’empresa li pagui el seu salari també pot demanar la extinció del seu contracte de treball amb dret a una indemnització de 33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats com si es tractes d’un acomiadament improcedent.

El primer que ha de fer el treballador es interposar una sol·licitut de conciliació telemàticament o bé, presencialment, al Departament de Treball de la localitat a la que radiqui la seu de l’empresa o bé on estigui situat el centre de treball.

Tan bon punt la presenti, li donaran dia i hora per assistir a l’acte de conciliació de la que el treballador ha d’anar, ja que si no acudeix se’l tindrá per desistit, és a dir, com ni no hagués presentat la reclamació.

Quan es celebri l’acte de conciliació poden succeïr tres possibilitats: que l’empresa no es presenti i es celebrarà igualment l’acte de conciliació amb el resultat de “sense efecte”, fent constar expressament que l’empresa no ha assistit; que l’empresa sí assisteixi a l’acte de conciliació, però no arribi a cap acord, fent constar expressament a l’acta de conciliació “sense acord”; o bé, que l’empresa sí acudeixi i pagui les quantitats reclamades.

En els dos primers casos, el treballador no tindrà cap més solució que interposar demanda davant el Jutjat Social on radiqui la seu de l’empresa o el centre de treball d’aquesta.

Tant si el treballador rep una sentencia estimatòria com si ha arribat a un acord a conciliació, però després l’empresa no ho compleix, el treballador haurà de demanar la seva execució davant el Jutjat Social corresponent, qui li embargarà  els bens a l’empresa fins  cobrir el deute. Si l’empresa és insolvent o es declara en concurs, el treballador tindrà que demanar el seu pagament a FOGASA.

Per a més informació: impagament salaris.

By Miriam Parramona Temes d'interès , , Share: