clàusules sòl

 • 29 Jun
  La situació actual de les clàusules sòl en els préstecs hipotecaris

  La situació actual de les clàusules sòl en els préstecs hipotecaris

  Tot i la publicitat que s’ha fet sobre l’existència de les clàusules sòl, tant a nivel de prensa, com Internet, com xarxes socials, encara hi ha milers de persones que tenen o han tingut clàusules sòl en els seus préstecs hipotecaris i els bancs encara no els hi ha retornat els diners cobrats de forma indeguda.

  El cas més paradigmàtic el trobem amb els clients de Caixa Bank, que a l’any 2011 ja va deixar d’aplicar unilateralment la clàusula sòl, però que no ha tornat el cobrat de forma indeguda des del principi del préstec, pel que si el perjudicat no reclama judicialment, el banc no li retornarà els diners.

  En canvi, si el client reclama judicialment, la resposta dels tribunals i jutjats és unànime en declarar la nul·litat de la clàusula sòl des de la signatura del préstec hipotecari, obligant-li a retornar la totalitat dels diners cobrats de forma indeguda més els interessos corresponents.

  Us aconsellem que porteu l’escriptura de constitució del préstec hipotecari a un advocat especialista per a que us determini si teniu o no clàusules sòl, i si en teniu, reclameu-ho judicialment per recuperar tots els diners que el banc us ha fet pagar de més.

  I si voleu tenir més informació sobre les clàusules sòl, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Jaume Pujades, per explicar-nos quina és la situació actual d’aquest tipus de clàusules abusives. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: clàusules sòl.

 • 09 Apr
  Les darreres novetats pel que fa a les clàusules sòl de les hipoteques

  Les darreres novetats pel que fa a les clàusules sòl de les hipoteques

  Malgrat la publicitat que s’està produint amb les clàusules sòl, encara hi ha molta gent que desconeix que continua tenint aquest tipus de clàusules abusives a les seves escriptures hipotecaries, o que tot i saber-ho, no reclamen que li retornin la totalitat dels diners que el banc li ha cobrat de més.

  Nosaltres ja t’advertim que si d’un any cap a un altre no t’han baixat els tipus d’interès de la teva hipoteca significa que tens clàusula sòl, i si la teva hipoteca la tens subscrita amb Banc Popular, Banc Sabadell o la Caixa, els hauràs de demandar si vols recuperar la totalitat dels diners que t’han cobrat de més.

  Per si fos poc, amb la publicació del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, sobre mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, l’únic que s’ha aconseguit es beneficiar encara més als bancs, ja que tindran un plaç de tres mesos des de la interposició de la reclamació de l’usuari per contestar, no contestar o oferir solucions alternatives, com seria per exemple retornar una part dels diners en concepte de clàusules sòl o imputar-ho a capitals, que en qualsevol cas no són solucions satisfactòries pel consumidor.

  Per aquest motiu, continuem insistint que demandeu judicialment als bancs, doncs tant els Jutjats, com els Tribunals són unànimes en declarar la nul·litat de la clàusula sòl, condemnant als bancs a que retornin la integritat dels diners cobrats de més i a més a més, amb costes.

  Si voleu tenir més informació sobre la reclamació de clàusules sòl, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Jaume Pujades. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: clàusules sòl.