Junta

 • 01 Nov
  Les darreres modificacions en matèria de societats

  Les darreres modificacions en matèria de societats

  Al 2010, es va aprovar un Text Refòs de la Llei de Societats de Capital que ha patit diverses modificacions, com a tall d’exemple, la reducció de les competències dels òrgans d’administració de les societats, la variació de les facultats de la Junta, la retribució dels administradors i el trasllat del domicili social de la societat.

  Respecte la reducció de les competències dels òrgans d’administració , desde el 2014 la compra i venda d’actius essencials de la societat ha quedat en mans de la Junta, quan abans era l’òrgan d’administració qui estava facultat per fer qualsevol facultat de disposició.

  En quan la Junta, tots els assumptes que tingui que votar han de ser objecte de votació individual i no conjunta, i si ha de decidir si impugna o no un acte anulable de la societat tindrà el plaç de fins un any per impugnar, quan abans tan sòls era de quaranta dies.

  Una altra modificació es la retribució dels administradors, que fins ara es pressumia que era gratuit, excepte que els estatuts de la societat indiquessin que era renumerat, però a més a més ara es tindrà que fixar als estatuts en quin concepte se’l retribueix.

  I la darrera modificació, es respecte el trasllat del domicili social de la societat, que serà facultat de l’òrgan d’administració i en canvi, abans era facultat de la Junta.

  Si voleu tenir més informació sobre les darreres modificacions en matèria de societats, podeu tornar a veure el progrma de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Felip García, per explicar-no’ns detalladament quins han sigut els darrers canvis en dret societari. Només teniu que clicar el següent enllaç: modificacions societats.