maternitat

 • 23 Nov
  La exempció d’IRPF a la prestació de maternitat

  La exempció d’IRPF a la prestació de maternitat

  Fins ara l’Administració tributària obligava a tributar a aquells contribuents que havien obtingut ingresos derivats de la prestació de maternitat i paternitat, però amb la recent sentència del Tribunal Suprem de data de 3 d’octubre de 2018 les prestacions de maternitat estaran exemptes d’IRPF.

  Ara bé, es podran beneficiar aquells contribuents que hagin cobrat la prestació de maternitat a partir de l’exercici del 2014 o que hagin cobrant alguns mesos de la indicada prestació durant l’any 2014, ja que s’aplica el plaç de prescripció general de 4 anys.

  Les quantitats que es poden recuperar varíen en funció del salari base de cada contribuent i obviament, de la quantitat que van rebre en concepte de prestació de matermitat, però en alguns casos pot arribar fins a 3.000 euros.

  Per tal de sol·licitat el retorn de les quantitats abonades per IRPF en la prestació de maternitat, es tindrà que presentar un escrit davant l’Adminstració Tributària, sol·licitant la rectificació de l’autoliquidació de l’Impost sobre la Renda i demanar una devolució d’ingressos indeguts.

  Si voleu tenir més informació podeu clicar el següent enllaç, exposat per l’economista del nostre despatx, Àlex Moragues: IRPF maternitat.

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 28 Oct
  La prestació per maternitat i la seva exempció de tributació

  La prestació per maternitat i la seva exempció de tributació

  Poden ser beneficiaris de la prestació per maternitat totes aquelles persones, que amb independència de que siguin dona o home, estiguin amb una situació de suspensió del seu contracte de treball, ja sigui per maternitat, adopció, guarda legal amb fins d’adopció o acolliment familiar.

  Per ser beneficiari de la prestació per maternitat, s’han de complir els requisits d’estar afiliada a la Seguretat Social, ja sigui en situació d’alta o alta assimilada i complir un període mínim de cotització, que a més a més dependrà de l’edat de la treballadora en el moment del part.

  Si es compleixen aquests requisits, la treballadora podrà demanar al INSS la percepció del subsidi per maternitat mitjançant una sol·licitud oficial i serà aquest Organisme, el que s’encarregarà d’abonar a la treballadora la prestació per maternitat.

  Respecte la tributació de la prestació de maternitat, fins ara, la prestació per maternitat tributava al impost d’IRPF com a rendiment del treball, però ara s’acaba de publicar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 6 de juliol de 2016, que obliga a la Agència tributària a retornar 3.135 euros per la quantia sobre la que es va tributar en la prestació de maternitat de la treballadora, més l’aplicació d’interessos legals, per entendre que la prestació de maternitat està exempta de tributar d’acord amb l’article 7.h de la Llei 35/2006, del Impost de les Persones Físiques.

  No obstant, aquesta sentència només té efectes per a la treballadora que ha reclamat exclusivament la exempció de tributació en la seva prestació per maternitat, pel que si heu gaudit de la prestació per maternitat ens els últims quatre anys, ara podeu reclamar judicialment que us retornin la quantitat sobre la que us van aplicar una retenció en la vostra prestació per maternitat per l’IRPF.

  El consell que us donem es que acudiu al professional de la seva confiança, per a que us determini la quantitat objecte de reclamació, així com els passos que s’han de seguir per reclamar-ho administrativament i judicialment, però sobretot és necessari acudir a un professional per a que us indiqui si la vostra reclamació està o no prescrita, ja que apliquem la prescripció dels 4 anys per demanar a la Agència Tributària que ens retornin les quanties derivades dels impostos.

  Si voleu tenir més informació sobre la prestació de maternitat i la seva exempció de tributació, podeu tornar a veure el programa “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’advocada del nostre despatx, Miriam Parramona, va exposar detalladament els requisits d’accés a la prestació, així com la novetat de l’exempció de tributació per IRPF. Tan sòls teniu que fer un clic al següent enllaç: prestació maternitat.