menors

 • 11 Dec
  El delicte d’impagament de la pensió d’aliments

  El delicte d’impagament de la pensió d’aliments

  El impagament de la pensión d’aliments, ja sigui a favor del menor o a favor del cónjuge, constitueix delicte penal.

  El fet de no pagar la pensió d’aliments al cónjuge o als menors, està tipificat en l’article 227 del Codi Penal, amb una pena de pressó de 3 mesos a 1 any o pena de multa de 6 mesos a 24 mesos, sempre que es deixi de pagar la pensió durant dos mesos seguits o quatre mesos no seguits, i que la obligació de pagament s’hagués reconegut per resolución judicial.

  Ara bé, si no es paga la pensió d’aliments, perquè l’obligat no té mitjans per pagar-la, no será delicte penal. Per tant, ha d’existir la voluntat per part de l’obligat de no pagar la pensió d’aliments perquè simplement no vol. Per aquest motiu, la càrrega de la prova la té el mateix obligat, qui tindrà que demostrar que no té capacidad económica suficient.

  En qualsevol cas, és més que recomanable buscar l’asesorament de l’advocat de la vostra confiança abans d’iniciar qualsevol tràmit.

  Si esteu interessats en el delicte d’impagament de la pensió d’aliments, podeu tornar a veure el programa de TV Lleida “El debat de Lleida Activa”, en el que la nostra advocada, Andrea Lombana, especialista en dret penal, exposa quins requisits s’han de cumplir per a que estem davant d’un delicte d’impagament de pensió d’aliments. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impagament de la pensió .

 • 08 Dec
  La potestat parental i la resolució de conflictes

  La potestat parental i la resolució de conflictes

  La nova Llei de Jurisdicció Voluntària preveu un procediment específic i àgil per demanar l’auxili judicial ens els supòsits de desacord entre els progenitors separats o divorciats en relació a les decisions que afectin als seus fills menors d’edat.

  La potestat parental és el dret i deure dels pares de vetllar pel benestar dels seus fills menors d’edat, entenent com a tal, la seva educació, alimentació i la gestió i administració del patrimoni dels seus fills.

  Si els pares estan divorciats, encara que un d’ells tingui la guàrdia i custòdia dels menors en exclusiva, la potestat parental l’assumeixen solidàriament, és a dir, els dos progenitors, amb l’excepció de que s’hagi pactat expressament que un d’ells ho faci o que per motius legals un d’ells tingui suspesa aquesta potestat.

  Si els progenitors no arriben a un acord en relació a les decisions que afecten als seus fills menors d’edat, els Tribunals poden entrar a valorar la inscripció dels menors, el canvi de centre escolar de públic a privat o l’inversa, el canvi de residència del menor, o inclús, qüestions relaciones amb les activitats extraescolars.

  Per aquests supòsits desacord entre els progenitors separats o divorciats respecte les decisions que afecten als seus fills menors d’edat, la nova Llei de Jurisdicció Voluntària preveu un procediment específic i àgil, que s’inicia mitjançant una sol·licitud al jutge competent, es cita a les parts a una compareixença en la que intervindrà el Ministeri Fiscal i finalment serà el jutge qui dictaminarà la decisió que es prendrà, sempre tenint en compte el previ informe del Ministeri Fiscal i el interès del menor.

  La recomanació que us donem si us trobeu en una situació de divorci o separació en la que es produeix un desacord en les decisions que afectin als vostres fills menors d’edat, es acudir a un advocat de la vostra confiança per a que us determini si és necessari iniciar un procediment judicial o bé, si és suficient arribar a un acord mitjançant amb una negociació, ja sigui amb l’altre progenitor directament o amb l’advocat d’aquest si fos el cas.

  Si voleu més informació sobre els supòsits de desacord en la potestat parental, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’advocada del nostre despatx especialista en dret de família, Laura Buetas, ens va explicar quins són els passos a seguir. Tan sòls teniu que fer un clic al següent enllaç: potestat parental.