nacionalitat espanyola

 • 15 Mar
  Procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia

  Procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia

  Diverses modificacions s’han introduit respecte el tràmit per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia, com per exemple, la realització de tota la tramitació de forma telemàtica, la necessitat d’acreditar un determinat grau d’integració a la societat espanyola i la implantació d’una tassa de 100 euros per a obtenir la nacionalitat.

  La primera modificació es que ara pràcticament tot el tràmit es fa telemàticament, pel que ja no es podran presentar documents al Registre Civil.

  Tanmateix i com a segona novetat, s’ha d’acreditar per part de la persona interessada un determinat nivell d’integració a la societat espanyola, pel que serà necessari superar dues proves, una sobre coneixement bàsic en llengua espanyola i la segona sobre conceixements de la Constituciuó, societat i cultura espanyoles.

  Aquestes proves es faran a l’Institut Cervantes, en el que a la seva pàgina web oficial es podran trobar les convocatòries que solen ser entre 2 o 3 anuals i també proves d’examens.

  A més a més, la tercera novetat es que s’haurà de pagar una tassa de 100 euros que no es retornarà si es suspèn l’examen. També s’ha d’agefir el cost que suposa cada una de les dues proves.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: nacionalitat espanyola.