reforma

 • 23 Aug
  La llei de reformes urgents del treballador autònom

  La llei de reformes urgents del treballador autònom

  La nova llei de reformes urgents del treballador autònom, introduirà una sèrie d’importants modificacions tan respecte a seguretat social, com a nivell fiscal amb la finalitat d’adaptar les circumstàncies d’aquest col·lectiu i facilitar la seva cotització a la Seguretat Social i reduir les seves càrregues administratives i fiscals.

  Respecte Seguretat Social, les dues modificacions més importants es que els treballadors autònoms podran canviar fins a quatre cops la seva base de cotització i se’ls hi reduiran els recàrrecs per demora en el pagament de les seves quotes a la Seguretat Social d’un 20% a un 10%, sempre que ingressin les quotes durant el primer mes naturals següent al del venciment de l’ingrés.

  Tanmateix, s’estableixen unes noves bonificacions de fins al 100% en les cotitzacions per contingències comunes, inclosa la Incapacidad Temporal, i durant el període de de fins a un any per aquells autònoms que tinguin que cuidar a un menor de fins a dotze anys, o a un familiar, així com per aquells autònoms que estiguin gaudint del seu període de descans per maternitat, paternitat, acolliment o guarda legal, risc durant l’embaràs o durant la lactància.

  A més a més, s’amplia fins a un any la coneguda com a tarifa plana dels 50 euros mensuals per a la cotització de les contingències comunes, tant per aquells treballadors que es donin d’alta com pels autònoms que passats dos anys des del tancament de la seva activitat, com per les treballadores autònomes que s’incorporen al treball després de la seva baixa per maternitat.

  A nivell fiscal, en canvi, tan sòls s’introdueixen dos nous canvis, i és la deducció de fins a un 30% en l’Impost de les persones físiques per les despeses acreditades de subministrament de gas, aigua, llum, telefonía i internet, sempre que l’activitat econòmica l’exerceixi en el seu domicili habitual, i la deducció amb el límit de fins a 26 euros per les dietes i manutenció.

  Si voleu tenir més informació sobre la nova reforma dels treballadors autònoms podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Miriam Parramona. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: reforma autònoms.

  By Miriam Parramona Temes d'interès ,